Over W-SOS


w-sos_vraagteken 
 

w-sos_wie 
 

w-sos_wat_transparant 
 

w-sos_waar

Wat is dat nu? De W-SOS® is een leer- en/of levensstrategie. Hierbij gaat het om de vraagwoorden Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.
De W-StructuurOplossingsStrategie® kun je ook kort schrijven als W-SOS®Hoe werkt dat dan? Je kunt met behulp van deze vraagwoorden vragen stellen. Dat doe je als je ergens aan begint of al mee bezig bent. Vaak doe je dat al onbewust. Soms moet je dat gewoon heel bewust doen.

Bij het studeren kan het stellen van vragen een heel handig hulpmiddel zijn om de stof makkelijker te begrijpen en te onthouden. Zo kun je bij geschiedenis vragen stellen. Wanneer was de Gouden Eeuw? Wie waren er toen belangrijk? Wat gebeurde er toen allemaal? Hoe leefden de mensen in die tijd? Wat waren de gevolgen van bepaalde gebeurtenissen? Zelfs bij het vak gym heb je deze vragen nodig. Naar wie moet ik nu overspelen? Met wie vorm ik een team? Waarop moet ik letten bij een salto? Hoe moet ik een klasgenoot bij een handstand helpen?

In je ontwikkeling zijn er heel veel meer momenten waarop je deze vraagstrategie bewust gaat gebruiken. De vraagwoorden bieden je ook structuur. De vraagwoorden zijn het begin. Ze zijn het startwoord van de eerste vraag die vaak gesteld wordt: Wat is dat? Vaak direct gevolgd door vragen als Wat kan ik ermee? Hoe werkt het? Waarvoor kan ik het gebruiken? Waarom heb ik het nodig? Wie kan mij helpen? Wanneer moet ik het af hebben?

Door de vraagwoorden direct paraat te hebben en je vragen kritisch te stellen, bij alles wat je hoort, ziet en bedenkt, heb je een strategie die je altijd op weg helpt slimmer te worden, te zijn en te blijven.

w-sos_wanneer 
 

w-sos_waarom 
 

w-sos_hoe