Verwijswoorden 01

verwijswoord en antecedent

Wat is een verwijswoord?
Een verwijswoord is een vervanger van een zelfstandig naamwoord, een woordgroep of een zin.
Een verwijswoord verwijst dus altijd naar een zelfstandig naamwoord, een woordgroep of een hele zin.
Het woord, de woordgroep of de zin waarnaar het verwijswoord verwijst noemen we ookwel het antecedent
Verwijswoorden zijn meestal voornaamwoorden (pvnw, avnw, bvnw, bt.vnw) of bijwoorden.
Voorbeeld:
De voetballer maakt een overstap naar Liverpool. Daar gaat hij samenspelen met een landgenoot.

Verwijswoorden: daar antecedent: Liverpool (Waar gaat hij samenspelen?)
Verwijswoorden: hij antecedent: (Wie gaat daar met een landgenoot samenspelen?)