havo/vwo 1 grammatica zinsdelen 01

De zin in zinsdelen verdelen.
Schrijf in de lege vakken de zinsdelen op. Er kunnen vakken open blijven. Hierin zet je een x
Let op typfouten.

De bacteriën in mijn bloed hebben mij veel jeuk bezorgd.

Na een brainstorm met zijn gasten heeft de barkeeper een demonstratie colatappen laten zien.